Gavelplåt BifAB

Beskrivning

Monteras mellan stolparna när täckt gavel önskas.

Finns som standard i höjderna 2100 och 2500 mm med följande gaveldjup:
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm