Ryggplåt BifAB

Beskrivning

Monteras mellan de bakre stolparna när täckt rygg önskas.

Finns som standard i höjderna 2100 mm och 2500 mm med följande bredder:
985 mm
1000 mm
1290 mm