Vertikalt genomskjutningsrör

Produktbild
Beskrivning

Monteras på bakre balk i pallställ för att förhindra att pallar styrs in för långt i stället. Monteras från golv upp till pallställets topp, alternativt - om man vill ha golvnivån åtkomlig från båda sidor - från nedersta balknivån till pallställets topp. Ett rör för varje pall i bredd, dvs 1 st till 1K-sektion, 2 st till 2K-sektion och 3 st till 3K-sektion.

1. Rör finns som standard i längderna: 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm och 4000 mm.
Vid behov av längre rör används Skarvprofiler för att skarva rören till rätt längd.

2. Balkfästen finns som standard i följande modeller:
För Sigmabalk och Toxbalk
För Z-balk
För Boxbalk
Vi tillverkar även fästen med speciallängd
Ange balkmodell och fabrikat på pallställ vid beställning

3: Stopp
För infästning i balkfäste 
För infästning i golv då tillkommer expander